11.04.1945 Tarihli ve 4 Karar Numaralı Türkçeleştirilmiş Dahili Nizamname


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM