24.01.1961 Kurucu Meclis İçtüzüğü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM