17.01.1961 Tarihli Temsilciler Meclisi İçtüzüğü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM