27.12.1963 Tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
İlk Metin 1. Değişiklik (51. Madde Değişikliği) - 06.01.1965 2. Değişiklik (43. Madde Değişikliği) - 18.01.1966 3. Değişiklik (114. Madde Değişikliği) - 08.11.1966 4. Değişiklik (52. Madde Değişikliği) - 13.04.1967 5. Değişiklik (23 ve 36. Maddeler) - 21.01.1969 6. Değişiklik (164. Madde Değişikliği) - 30.05.1973


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM