1965 TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM