5.3.1973 Tarihli ve 584 Karar Numaralı İçtüzük (Yürürlükteki İçtüzük)
İlk Metin - 05.03.1973 1. Değişiklik (167. Madde Değişikliği) - 14.06.1973 2. Değişiklik (20. Madde Değişikliği) - 17.03.1977 3. Değişiklik (93. Madde Değişikliği) - 04.04.1977 4. Değişiklik (19. Madde Değişikliği) - 19.09.1978 5. Değişiklik (20. Madde Değişikliği) - 20.02.1992 6. Değişiklik (Kapsamlı Değişiklik) - 16.05.1996 7. Değişiklik (60, 79, 81, 83, 87 ve 91. Maddeler) - 07.02.2001 8. Değişiklik (81 ve 87. Maddeler) - 10.12.2002 9. Değişiklik (10, 35, 81, 91, 92, 108, 110, 112 ve 115. Maddeler) - 10.04.2003 10. Değişiklik (91. Madde Değişikliği) - 30.06.2005 11. Değişiklik (91. Madde Değişikliği) - 31.01.2007 12. Değişiklik (77. Madde Değişikliği) - 02.06.2007 13. Değişiklik (10, 11 ve 20. Maddeler) - 09.10.2007 14. Değişiklik (56. Madde Değişikliği) - 13.11.2013 15. Değişiklik (2017 Kapsamlı Değişiklik) - 02.07.2017 16. Değişiklik (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Uyum Çerçevesinde 96 Maddede Değişiklik) - 09.10.2018


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM