25.9.1980 Tarihli ve 1 Karar Numaralı Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM