20.11.1981 Tarihli ve 3 Karar Numaralı Danışma Meclisi İçtüzüğü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM