TBMM ARAŞTIRMA HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
HAZIRLANAN KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA ÇALIŞMALARI


ÇAlışmaların PDF versiyonlarınaulaşmak için başlıklara tıklayınız.

1. Anayasaların Başlangıç Kısımları Meltem DOĞAN Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
2. Çeşitli Ülke Anayasalarında Anayasa Değişikliklerini Sınırlandıran Hükümler Ali ÇOLAK Kasım ERDEM Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
3. ABD ve AB’ye Üye Ülkelerin Anayasalarında Egemenlik Kavramı Abdul Rezak BİLGİN
Handan KARAKAŞ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
4. Ülke Anayasalarında Vatandaşlık Tanımları Neslihan TEMELAT Uluslararası İlişkiler Bölümü
5. Bazı Avrupa Ülkelerinde Din ve Devlet İlişkisi Hüdai ŞENCAN Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
6. AB Ülkeleri, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler Aziz AYDIN Uluslararası İlişkiler Bölümü
7. AB Ülkeleri, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Azınlıkların Dil Hakları Aziz AYDIN Uluslararası İlişkiler Bölümü
8. Anayasalarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadınlarla İlgili Hükümler Feride EROĞLU AR-GE
9. AB Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Eğitim ile İlgili Düzenlemeler Tufan BÜYÜKCAN
Fatih Çağrı OCAKLI
Eyüp ÖZTÜRK
Sosyal Politika Bölümü
10. Bazı Ülke Anayasalarındaki Ekonomik ve Mali Hükümler Bahar VARLI
Serap TAMZARALIOĞLU
Tufan BÜYÜKCAN
Sait ERGİN
Ayşen ÇAĞLAR
Emrah HURMA
Fatih Çağrı OCAKLI
Eyüp ÖZTÜRK
Ekonomi Maliye Bölümü ve Sosyal Politika Bölümü
11. AB Üyesi Ülkeler ile ABD Anayasalarında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Halit TUNÇKAŞIK Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
12. Bazı Ülke Anayasalarında Hak Arama Hürriyeti, Adil Yargılanma Hakkı ve Kanuni Hakim Güvencesi ile Mahkemelerin Kuruluşuna Dair Düzenlemeler Hasan C. GEZER Hukuk Bölümü
13. Çeşitli Ülke Anayasalarında Hakimlik Savcılık Mesleği ile Hakimlik Savcılık Teminatının Düzenlenişi Hakan PALABIYIK Hukuk Bölümü
14. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar Konusundaki Anayasal Hükümler Beyhan KAPTIKAÇTI Hukuk Bölümü
15. Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler Beyhan KAPTIKAÇTI Hukuk Bölümü
16. Ülke Anayasalarında Başkomutanlık, Askeri Personelin Atanması, Silahlı Kuvvetler, Askerlik Hizmeti ve MGK Benzeri Organlarla İlgili Maddeler Kasım ERDEM Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
17. Çeşitli Ülke Anayasalarında Seçimlere İlişkin Hükümler Murat BİLGİN Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
18. Ülke Anayasalarında Referandum Mehmet SOLAK Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
19. Anayasalarda Uluslararası Anlaşmaların Yapım Süreci: AB Üyesi Ülkeler, ABD ve Türkiye Mehmet Salih GÜN Uluslararası İlişkiler Bölümü
20. Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın erkek Eşitliği İle İlgili Düzenlemeler Feride EROĞLU Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
21. Yakın Dönem Anayasalarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Erkek Eşitliği İle İlgili Düzenlemeler Feride EROĞLU Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM