Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5735

 

Kabul Tarihi: 9/2/2008      

 

 

 

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına “bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

 

 

 

 

MADDE 1                 : Oylamaya katılan üye             : 519

                                     Kabul                                                : 403

                                     Ret                                                    : 107

                                     Çekimser                                          : 4

                                     Geçersiz                                            : -

                                     Boş                                                   : 5

 

 

 

 

 

MADDE 2                 : Oylamaya katılan üye             : 518

                                     Kabul                                                : 403

                                     Ret                                                    : 108

                                     Çekimser                                          : 2

                                     Geçersiz                                            : -

                                     Boş                                                   : 5

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3                 : Oylamaya katılan üye             : 514

                                     Kabul                                                : 411

                                     Ret                                                    : 102

                                     Çekimser                                          : 1

                                     Geçersiz                                            : -

                                     Boş                                                   : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜMÜ                        : Oylamaya katılan üye             : 518

                                     Kabul                                                : 411

                                     Ret                                                    : 103

                                     Çekimser                                          : 1

                                     Geçersiz                                            : 1

                                     Boş                                                   : 2