SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ANAYASA ÖNERİLERİ

Anayasa Kadın Platformu  -  Kadınlar Nasıl Bir Anayasa İstiyor? 2011

ANGIAD -  Anayasa Degisikligi Paketi Izleme ve Degerlendirme Raporu 2011

Bankalar birliği -  Yeni anayasa Çalışmalarına İlişkin Üyelerden alınan görüşler 2011

Basın İşçileri Sendikası -  Yeni Anayasa Görüşü 2011

BİLGESAM -  Yeni Anayasadan Toplumsal Beklentiler 2011

Bodrum Demokratik Düşünce Platformu  -  Anayasa Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 2011

Cem Vakfı -  Yeni Anayasa 2011

Denizli Barosu -  Anayasa Görüşü 2011

DİSK -  Konfederasyonun "Yeni Anayasa" Hakkındaki Görüşleri 2011

Diyarbakır Barosu -  Yeni Bir Anayasada İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış 2007

Düşünce Suçuna Karşı Girişim -  Yeni bir Anayasa'ya Doğru Sivil Önermeler 2008

Ekolojik Anayasa Girşimi -  Yeni Anayasada Ekolojik Haklar 2011

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı -  Yeni Anayasa Çalışmaları Hakkında Görüş ve Öneriler 2011

Enderun Eğitim Vakfı -  Anayasa'da Hak ve Özgürlükler Üzerine Bazı Öneri ve Düşünceler 2011

Giresun sanayi ve Ticaret Odası -  Yeni Anayasa Görüşü 2011

HAK-İŞ -  TC Anayasa Öneriisi 2011

Hukukçular Birliği Vakfı -  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi

İlim ve Edebiyat Eserleri sahipleri Meslek birliği -  Yeni Anayasa Görüşü 2011

İnsan Hakları Derneği -  Yeni ve Demokratik Anayasa Önerileri 2011

İstanbul Ticaret Odası  -  Anayasadaki Ekonomik ve Ticari Hükümlerin Değerlendirilmesi 2011

İstanbul Ticaret Odası  -  Yeni Bir Anayasa İçin Öneriler 2011

İzmir Hukuk Merkezi -  Anayasa Taslağı 2011

Kayseri Barosu -  Yeni Anayasa Hakkında görüş ve Öneriler 2011

KESK -  Yeni Anayasa Temel İlkelere İlişkin Görüşler 2011

Mağrib Enstitüsü  -  Anayasa Raporu 2011

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı  -  Yeni Anayasa İle İlgili Görüş ve Öneriler 2011

Memur-Sen -  Yeni Anayasa Raporu 2011

Memur-Sen -  Yeni Anayasa Çalışması

Milli Türk Talebe Birliği  -  Sivil Anayasa Raporu 2011

Muğla Barosu -  Yeni Anayasa Görüşü 2011

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası -  Yeni Anayasa Görüşü 2011

Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği -  Yeni Anayasa 2011

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği -  Yeni Anayasa Yapım Süreci Ve İçeriğine Dair Görüşler 2011

Stratejik Düşünce Enstitüsü  -  İnsan Onuruna Dayanan Yeni Anayasa 2011

Şeker İş sendikası -  Yeni Anayasa ve Yeni Toplumsal Sözleşme Karşısında Talepler 2011

TC Güneydoğu anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği -  Yeni anayasa İle İlgili Görüş ve Öneriler 2011

TESEV -  Türkiye'nin Yeni Anayasasına Doğru 2011

TESİAD -  Yeni Anayasa Teklifi 2011

TESİAD -  Yeni Anayasa Teklifiyle Getirilen Yenilikler 2011

TİSK -  Ekonomik Anayasa Raporu 2011

Türk Dayanışma Konseyi -  Anayasa'da Temel İlkeler Çalıştayı 2011

Türk Eğitim Sen Giresun Şubesi -  Yeni Anayasa Konusunda Öneriler 2011

Türk Hukuk Kurumu  -  Anayasa Değişikliği Konusunda Değerlendirme 2011

Türk Veteriner Hekimleri Birliği -  Yeni Anayasaya İlişkin Öneriler 2011

Türk-İş -  Anayasa Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Görüş Tespit ve Öneriler 2011

Türkiye Barolar Birliği -  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi 2007

Türkiye Çocuk Zirvesi  -  Yeni Anayasaya İlişkin Görüşler 2011

Türkiye Devrimici İşçi Sendikaları Konfederasyonu -  Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler 2009

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği -  Anayasa 2000

Türkiye Yayıncılar birliği -  Yeni Anayasa'ya İlişkin Görüş ve Öneriler 2012

TÜSİAD -  Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu 2011

Umut Vakfı -  Anayasa Görüşü 2011

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği -  Yeni Anayasadan Beklentilerimiz 2011

Veteriner Hekimleri Birliği -  Yeni Anayasa Çalışması 2012

Yargı Çalışanları Derneği (YARDER) -  Anayasa Değişikliği Öneri Metni 2011

Yeni Anayasa Platformu  -  Anayasa Çalışma Grubu Türkiye'nin Anayasası İçin Genel Esaslar Raporu 2011

Yeni Anayasa Platformu  -  Türkiye'nin İlk Sivil ve Demokratik Anayasası İçin Yol Haritası 2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM