KOMİSYON TUTANAKLARI

Katılım Aşaması Yazım Aşaması


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM